Simskola steg 1


Med föräldrar i vattnet
Vi rekommenderar varmt våra simskolegrupper där en förälder är med barnet i vattnet. Det är givetvis vår siminstruktör som ger alla instruktioner och leder verksamheten. Föräldern är med som ett extra stöd för barnet medan instruktören går runt och hjälper alla barn i gruppen. Barn som är 5 år eller äldre behöver inte ha några förkunskaper/vattenvana när föräldrarna är med i simskolan. Att vara med i vattnet och vara en del i sitt barns simskola är både jätteroligt och mycket effektivt! Är barnet under 5 år så ska han/hon ha godvattenvana för att gå i simskolan. Detta innebär att barnet ska kunna doppa huvudet och vara bekväm med plask och stänk! Saknas vattenvana så rekommenderar vi för 4 -åringen en kurs simlekis innan simskolan.

Antalet deltagare är aldrig fler än 8 barn per instruktör och givetvis är det färre barn i våra minsta bassänger.

Vattenvana
Betyder att barnet trivs med huvudet under vattenytan, kan hoppa själva från kanten och med flythjälp självmant ta sig runt i bassängen

Simskolans gruppsammansättning bygger på kunskapsnivå – inte ålder.

Vi övar på att hitta balansen i vattnet. Barnen flyter på mage och på rygg och lär sig lita på vattnets bärighet. När barnen är trygga i vattnet är det dags att börja med arm- och bentagen för både bröst- och ryggsim. Bus och lekar blandas med allvaret i att lära sig simma. Vi hoppar, dyker och simmar i hinderbanor. Vi övar livräddning och badar vid något tillfälle med flytväst.

Undervisningen bygger på våra egna erfarenheter och SLS rekommendationer, samt att lektionerna kännetecknas av allsidighet och variation, med stora inslag av lek.

Vi tror på att ha roligt när man lär!